Kỹ thuật xây lắp công trình

Nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các tài sản, công trình nội bộ Tập đoàn, phục vụ cho ngành sản xuất – lắp ráp ô tô, Khối bất động sản Tập đoàn Thành Công có đầy đủ năng lực để đáp ứng việc tư vấn quản lý dự án và thi công các công trình dân dụng – công nghiệp, thông qua hoạt động của hai công ty là Công ty cổ phần xây dựng Thành Công 3 và Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thành Công số 3.

...
+6Dự án