Văn hóa TCG Land

TCGLand là nơi tập trung những nhân sự ưu tú, là những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng, bản lĩnh và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp của Công ty và Cộng đồng.

Trustworthy
Actionable
Elite

Không ngừng
sáng tạo nâng cao chất
lượng sản phẩm

Mỗi thành viên của TCGLand luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân. Chúng tôi luôn lấy Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi của TCGLand và của Tập đoàn Thành Công làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.
Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu "mỗi sản phẩm của TCGLand luôn đáp ứng 5 tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực bất động sản: Vị trí – Thiết kế và Quy hoạch – Vật liệu – Thi công – Vận hành và dịch vụ".

Với tinh thần nỗ lực hết mình để vươn tầm thương hiệu, chúng tôi luôn hướng đến sự chuyên nghiệp trong mỗi hành động, tư duy, dịch vụ và tuân thủ 3 giá trị cốt lõi " Đáng tin cậy, Nói đi đôi với làm và Đẳng cấp". Văn hóa đó đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa TCGLand phát triển vượt bậc và là lựa chọn hàng đầu của khách hàng.

Chúng tôi luôn tự hào là
người TCGLand

Tại TCGLand, chúng tôi đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc, phát triển bản thân. Với quan điểm đó, nội san TCG Land Insider đã ra đời và là sân chơi chung cho CBNV giao lưu, tìm hiểu và thêm tự hào về lịch sử của TCGLand nói riêng và Tập đoàn Thành Công nói chung. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người TCG Land."