Tin TCG Land

TCGLAND 2024
08:36 AM - Friday. 10/12/2021

Chiếc cup danh giá của Property Guru Việt Nam Property Awards đã được trao tại Thanh Cong Tower

Sáng 09/12, đại diện Property Gruu Việt Nam đã trực tiếp mang hai chiếc cúp danh giá dành cho Thanh Cong Tower trao ngay tại trụ sở chính Tập đoàn Thành Công.

Xem chi tiết +