The Five Hospitality

Bên cạnh đầu tư và xây dựng, ngành dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng (hospitality) được Tập đoàn Thành Công cũng như TCG Land dành nhiều tâm huyết để phát triển dưới thương hiệu riêng The Five Hospitality. Định vị hạng sang, cùng triết lý thương hiệu Where the elements align, The Five Hospitality có tầm nhìn Mang dịch vụ nghỉ dưỡng Việt Nam ra thế giới. Thương hiệu The Five Hospitality đang phát triển nhiều hệ sản phẩm như The Five Residences, The Five Villas & Resorts,và tương lai sẽ phát triển thêm các hệ sản phẩm khác như The Five Hotels, The Five Offices ....

...
+4Dự án