Hệ thống thang nâng ô tô tự động & Hệ thống đỗ xe ô tô tự động tại Thanh Cong Tower

Dự án: Cung cấp - lắp đặt hệ thống thang nâng ô tô tự động & hệ thống đỗ xe ô tô tự động tại Thanh Cong Tower.

Hệ thống thang nâng ô tô tự động nhãn hiệu AJ Automated Parking Systems.

Hệ thống đỗ xe ô tô tự động nhãn hiệu Kunshan Chingtu.

  • Địa điểm: Lô P-D17 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Quy mô: 16 điểm đỗ với hệ thống thang nâng ô tô tự động - 139 điểm đỗ xe ô tô tự động
  • Website:

Hệ thống đỗ xe thông minh Quay lại