Hệ thống Bãi đỗ xe tự động tại Hùng Túy Building

Dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống đỗ xe tự động tại Hùng Túy Building

Nhãn hiệu: Dongyang Menics

Mã hiệu: TOWER TYPE

  • Địa điểm: Số 20, phố Cát Linh, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Quy mô: 32 điểm đỗ
  • Website:

Hệ thống đỗ xe thông minh Quay lại