Thang máy, Thang thực phẩm tại dự án The Five Hotel & Resort Quangnam - Danang

Dự án: Cung cấp lắp đặt thang máy, thang thực phẩm tại dự án The Five Hotel & Resort Quangnam - Danang.

Nhãn hiệu: HYUNDAI

 

  • Địa điểm: phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Quy mô: 11 thang máy và 03 thang tời thực phẩm
  • Website:

Thang máy Quay lại