Thang máy tại REGINA – nhà máy B thuộc Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

Dự án: Cung cấp và lắp đặt thang máy tại REGINA – nhà máy B thuộc Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

Nhãn hiệu: HYUNDAI

  • Địa điểm: Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng - TP Hải Phòng
  • Quy mô: 19 thang 5.000 kg - 17 thang 3.000 kg - 6 thang 1.350kg - 3 thang 900 kg
  • Website:

Thang máy Quay lại