Hệ thống Bãi đỗ xe tự động tại Tòa nhà Hà Nội Aqua Central

Dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe tự động tại Tòa nhà Hà Nội Aqua Central

Nhãn hiệu: AJ Automated Parking Systems

Mã hiệu: CART TYPE

  • Địa điểm: 44 Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
  • Quy mô: 378 điểm đỗ
  • Website:

Hệ thống đỗ xe thông minh Quay lại